NASVETI IZ PRAKSE


Večletno opravljanje odvetniške dejavnosti na področju urejanja stvarnopravnih razmerij na Hrvaškem, predvsem za slovenske stranke, pa vendar tudi za stranke iz Avstrije, Nemčije, Anglije, Italije, Rusije….je prineslo veliko običajnih kot tudi manj pričakovanih vprašanj, katerih se je bilo potrebno lotiti vsestransko in s polno mero strokovnih in življenjskih izkušenj, saj samo na ta način je bilo moč doseči glavni cij, t.j. popolno zaščito interesov stranke.

Dejstvo, da je potrebno uporabnikom zagotoviti zanesljive odgovore, na njihova včasih tudi laična vprašanja, izhajajoča iz vsakdanjih življenjskih izkušenj, katere pa je moč doseči le z individualnim pristopom, se je kot nujno pokazalo med delom rednega svetovalca za področje hrvaškega prava, na spletnem portalu “Informacijska borza nepremičnin” Slovenije.

Najbolj pogosta vprašanja so bila:
 • Kaj potrebujem za prepis parcele na Hrvaškem?
 • Kako urediti dediščino v Istri in na katerem sodišču izpeljati dedni postopek?
 • Na katero dokumentacijo naj bom pozoren pri nakupu stanovanja na jadranski obali?
 • Kakšna je oblika kupoprodajne pogodbe na Hrvaškem?
 • Kako naj umaknem zaznambo, da hiša nima uporabnega dovoljenja?
 • Kako Slovenci pridobimo gradbeno dovoljenje za svojo parcelo v tujini?
 • Kako poteka postopek delitve hiše med dediči oz. solastniki?
 • Kateri odvetnik nas lahko zastopa na hrvaškem sodišču?
 • Kateri podatki so merodajni - iz zemljiške knjige ali iz katastra?
 • Kako zavarovati naložbo za izgradnjo hiše na Hrvaškem?
 • Kako zavarovati kredit za nakup nepremičnine na Jadranu?
 • Ali slovensko podjetje lahko samo gradi in je lastnik nepremičnine v Umagu?
 • Kaj se zgodi, če kupim apartma na hrvaško podjetje, ki je v moji lasti?
 • Kakšen je postopek za ureditev meje med sosedi?
 • Kupujem zemljišče v Novem gradu – kako preverim, če gre za stavbno zemljišče?
 • Kako odkupim del parcele od slovenskega podjetja, ki še ni privatizirano?
 • Katere vse papirje potrebujem za nakup stanovanja od srbskega podjetja v Maredi?
 • Kako se zaščitim pred zahtevo za vrnitev hiše v denacionalizacijskim postopku talijanskih optantov?
 • Kako spremenimo vknjiženo družbeno lastnino na zemljišču, v svojo lastnino?
 • Ali lahko overimo izbrisno pobotnico, nanašajoč se na hrvaško nepremičnino pred slovenskim notarjem? 
 • Ali nam prodajno pogodbo lahko pripravi nepremičninski agent?
 • Ali nam prodajno pogodbo lahko pripravi tudi slovenski odvetnik?
 • Ali potrebujemo pravnega strokovnjaka za nakup na Hrvaškem?
 • Kdo nam lahko da pravni nasvet v zvezi s prodajo nepremičnine?
 • Kolko časa traja postopek vpisa v zemljiško knjigo na sodišču?

Vse zgoraj napisano, pa še vrsto bolj ali manj podobnih vprašanj, je bilo tako smiselno strniti v sistematizirane sestavke, tako da so nastali članki, katere je bilo moč prebirati preko spleta in v specializiranih publikacijah. Na ta način se je skušalo bralcem omogočiti, da najdejo rešitev svojih težav v predlaganih odgovorih oziroma rešitvah hipotetičnih, pa vendar najpogostejših problemov.

V nadaljevanju lahko preberete odlomke iz nekaterih člankov, ki so bili objavljeni v specializirani reviji “Nepremičnine”, seveda z namenom opozoriti stranke na najrazličnejše pasti in težave iz sveta nepremičnin na Hrvaškem.


 
PASTI V ZEMLJIŠKI KNJIGI (1)
Ali: "Kako (ne)kupujemo hrvaško?"

Čemu kot odvetnik opozarjam na previdnost?
Zato, ker me skoraj vsak dan pokliče kakšen "srečni" kupec hrvaške nepremičnine z določenim vprašanjem za nasvet, s približno takšno vsebino problema...


PASTI V ZEMLJIŠKI KNJIGI (2)

Kako »brati« zemljiškoknjižni e-izpisek?

Odlična stvar je, da preko interneta lahko preverimo stanje nepremičnine, ki jo nameravamo kupiti. Odlična, vendar tudi zelo občutljiva. Pojdimo po vrsti. Ko se pred vašimi očmi znajde zemljiškoknjižni izpisek v elektronski obliki (ob opozorilu Ministrstva za pravosodje Republike Hrvaške, da gre za listino, ki ni uradni dokument), najprej preverite naslednje...
 

PASTI ZEMLJIŠKE KNJIGE (3)

Kako se znebiti vknjižene »družbene lastnine«?

»Družbena lastnina«, kot se še vedno glasi v zemljiške knjige pogosto vpisan stvarnopravni institut, tudi sicer povzroča veliko težav. Do danes se zakonodajni organ v Republiki Hrvaški ni dokončno in natančno opredelil do tega instituta...
 

PASTI V HRVAŠKI ZEMLJIŠKI KNJIGI (4)

Nepremičnine v lasti tujcev

Spet gre pohvala eni od hrvaških inštitucij. Tokrat je to Hrvaški sklad za privatizacijo (HFP), ki se je zelo strokovno in jasno odzval na stališče Županijskega sodišča v Pulju, o katerem smo pisali v prejšnji številki. Svoje razloge je HFP pisno utemeljil z določili »Zakona o privatizaciji« in »Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća«, kjer je na zelo jasen način izraženo stališče, da HFP ni in ne more biti pristojen za izdajo dokazil – sklepov o popisanih nepremičninah, ki so ocenjene v postopku spreminjanja družbenih podjetij s sedežem na področju Republike Slovenije, ne glede na to, da se nepremičnine nahajajo na področju Republike Hrvaške...
 
 

VPRAŠAJTE NAS

Ljubljana, Presernova 14
odvetnik_perovic@siol.net
telefon:   01 256 50 35
telefax:   01 256 50 40
mobitel:   041 321 563
Ime:
Priimek:
Pošta:
Vprašanje