Civilno pravo

Področje, ki ga obvladamo:
 • Stvarno pravo - lastninske tožbe, motenje posesti, hipoteke,
 • Obvezno pravo - sestava vseh vrst pogodb: prodajna, darilna, posojilna, izročilna, preužitkarska, pogodba o dosmrtnem preživljanju, najemna, zakupna in druge,
 • Dedno pravo - priprava in sestava oporok in izročilnih listin, zapuščinske zadeve, dedovanje v tujini,
 • Zemljiškoknjižno pravo – urejanje statusa nepremičnin v zemljiški knjigi in katastru, v Sloveniji in na Hrvašem, Srbiji, BiH…
 • Izterjave in izvršilni postopki,
 • Nepravdni postopki (delitve solastnine, mejni spori, pravno svetovanje, postopki mirnih rešitev sporov in drugo;Finančno pravo in naložbe v tujini
 • Ker spadamo Slovenci glede na lastništvo nepremičnin v sam svetovni vrh, smo tudi pri nakupu nepremičnin zahtevnejši. Vsem klientom bomo skozi odvetniški angažma, skupaj z bankami, investitorji, nepremičninskimi agencijami, cenilci… ponudili visokokvalitetno strokovno pomoč in odprli popolnejši in vsekakor bolj varen pogled na priložnosti, ki se jim vsak dan ponujajo, kakor na slovenskem, tako tudi in še več na hrvaškem trgu, področju velikokrat nedosanjanega izpolnjevanja osebnih želj in poslovnih uspehov.Kazensko pravo in prekrški
 • Zastopanje v vseh fazah kazenskega postopka (policijski postopek, preiskava glavna obravnava, zastopanje v vseh fazah postopka o prekršku (inšpektorat, policija, sodišče);Korporacijsko in gospodarsko pravo
 • Svetovanje v zvezi z začetkom in/ali uspešnejšim opravljanjem dela v povezanih družbah v tujini
 • priprava in svetovanje pri sestavi pogodb,
 • zastopanje v vseh vrstah gospodarskih sporov,
 • zastopanje upnikov v insolvenčnih postopkih,
 • postopki osebnega stečaja,
 • svetovanje v statusnih zadevah;

VPRAŠAJTE NAS

Ljubljana, Presernova 14
odvetnik_perovic@siol.net
telefon:   01 256 50 35
telefax:   01 256 50 40
mobitel:   041 321 563
Ime:
Priimek:
Pošta:
Vprašanje