Predstavitev

Odvetniška pisarna Perović je še posebej specializirana za pravno pomoč in urejanje zadev v zvezi s pravnim prometom in uporabo nepremičnin, zavarovanjem vsakovrstnih osebnih in podjetniških naložb, ter poplačilom terjatev, ki jih imate predvsem v bližnji tujini (na Hrvaškem, v Srbiji, BiH…ex-Yu območju).

Težko nadomestljive praktične izkušnje nositelja odvetniške dejavnosti, mag. Slaviše Perovića, pridobljene pri opravljanju dela javnega tožilca na Hrvaškem, borznega posrednika in finančnega svetovalca za bančno in davčno področje, kot tudi dolgoletnega odvetnika v Umagu, vsekakor predstavljajo jamstvo, da teoretična znanja po končani ekonomski in pravni fakulteteti v Osijeku, kot tudi kasneje doseženi magisterij kazenskih ved v Novem Sadu ter opravljanje državnega pravniškega izpita v Beogradu, imajo trdno podlago v pravni praksi, ki izhaja še iz obdobja prejšnjega pravnega sistema, prek vseh logičnih, vendar tudi kočljivih sprememb in uvajanja novih pravnih sistemov na območju Slovenije kakor tudi vseh preostalih novo nastalih ex-Yu držav.

Tesno sodelovanje in povezano pravniško delo z izbranimi odvetniškimi pisarnami v Zagrebu, Umagu, Beogradu…pomeni skupno opravljanje dela in tudi zastopanje na sodiščih pod popolno kontrolo najine odvetniške pisarne, s tem pa garancijo, da so vsi posli v interesu strank opravljeni na način, ki je transparenten in usklajen s standardi, ki so že doseženi na področju pravne zaščite v Sloveniji.
VPRAŠAJTE NAS

Ljubljana, Presernova 14
odvetnik_perovic@siol.net
telefon:   01 256 50 35
telefax:   01 256 50 40
mobitel:   041 321 563
Ime:
Priimek:
Pošta:
Vprašanje